«Jeg er en del av et lag nå»


 

I 2017 la UEFA fram en strategisk plan for hvordan å inkludere enda flere jenter i fotball. I forkant av dette forsket de på hvor stor forskjell fotball kunne utgjøre i livene til de som spilte, noe som resulterte i rapporten The Psychological and Emotional Benefits of Playing Football on Girls and Women in Europe. Der har de tatt for seg ulike ting, blant annet dannelse av vennskap og økt selvtillit. De skriver:

The participants also described in detail the role of football in developing new and important friendships. These friendships were often considered to be more important than friendships developed in other life activities and contributed to feelings of confidence, self-esteem and well-being. Older footballers also spoke about how friendships developed in football were long-lasting.

Med denne rapporten bekreftes det som Edda María forteller om i den digitale fortellingen – at fotball tilbyr langt mer enn bare det sportslige. 

I den forrige digitale fortellingen hennes forteller hun om gleden og mestringsfølelsen strikking gir henne. I denne filmen forteller hun om gleden ved å mestre noe sammen med andre.

Når man tilhører et lag er det mange som avhenger av at du yter ditt beste, at du møter opp og bidrar både sosialt og sportslig i gruppen. Ofte dannes vennskap, og en form for tilhørighet vil da vokse fram over tid. 

Fotball gir deg dessuten mulighet til å koble helt av andre tanker og problemer når du spiller. Det er 100 % fokus på spillet og ikke rom for mye annen tankevirksomhet. Dette, i tillegg til gevinsten man får av selve treningen, gjør at avbrekket kan føles sunt for både kropp og sjel. 

Den unike følelsen av samhold og tilhørighet i lagsport er viktig for mange. Det er noe spesielt med å være en del av et maskineri hvor alle har ulike roller som skal fylles. Man kan ikke vinne alene og er avhengig av at alle delene i maskineriet fungerer. Hele spillertroppen har et felles mål og ønsker det samme deg. Dette skaper en fellesskapsfølelse som er positiv på mange nivå, forteller Edda María.