Kategori: Utdanning

  • «Bli modig og støtt opp om de modige»

    Kvinne, 60 år | Folk som bryr seg og er modige nok til å involvere seg, burde oppmuntres og ikke hysjes på med kommentarer som «Du mister jobben hvis..» eller «Du vet vennskapet ryker da», sier denne kvinnen. Nyutdannende mennesker som skal jobbe innenfor for eksempel medisin, psykologi  eller barnevern bør lese bøkene «Mors svik» […]