Stikkord: verksted i digital historiefortelling

  • Utfordringer som kan oppstå på et verksted

    «Hvordan skal jeg fortelle min historie?» lurer mange på. Andre sier at de ikke har noen historie i det hele tatt. De aller fleste vet hva en historie er, men når de skal utforme sin egen blir det plutselig vanskelig. Og det mest presserende av alt; «Hvorfor skal jeg gjøre det?» Det er ikke alltid […]