Stikkord: tilhørighet

 • Barn på flukt: «De var hyggelige og inkluderte meg.»

  Han kom alene til Norge og bodde mange forskjellige plasser den første tiden. Han hadde behov for hjelp og omsorg, men følte ikke at han fikk det. Det endret seg da han kom til Nord-Norge. Der møtte han hyggelige mennesker som inkluderte han, og han følte at han lærte mer om det norske samfunnet. Det […]

 • Barn på flukt: «Alle trenger kjærlighet.»

  Denne jenta flyktet alene og kom til Norge som 14-åring. Hun spurte seg selv «hvordan kan jeg bli en av dem, hvordan kan jeg lære et nytt språk?». Hun fant ut at det var veldig viktig å lære seg å snakke norsk, for å bli norsk. Hun gikk på norskkurs og begynte å låne bøker […]

 • Barn på flukt: «Jeg vil ikke at noen skal være redde for å snakke med oss.»

    Da hun kom til Norge begynte hun i 8.klasse. Den første skoledagen ble hun kjent med tre jenter som viste henne rundt på skolen. Hun kunne ikke snakke norsk ennå, så de pratet på engelsk. Det hun syntes var så fint med jentene, var at de stilte spørsmål. De spurte hvordan hun kom til […]

 • «Fellesskapet ga meg kamerater»

  Mange mennesker føler seg ensomme og savner å være del av et fellesskap. Ensomhet er smertefullt og kan være helseskadelig. Den rammer i alle faser av livet, men forskning viser at det er unge og gamle som er mest utsatte. Mobbingen og urettferdigheten Amdjed hadde opplevd gjorde at han ønsket å stå opp for andre. […]

 • «Jeg er en del av et lag nå»

    I 2017 la UEFA fram en strategisk plan for hvordan å inkludere enda flere jenter i fotball. I forkant av dette forsket de på hvor stor forskjell fotball kunne utgjøre i livene til de som spilte, noe som resulterte i rapporten The Psychological and Emotional Benefits of Playing Football on Girls and Women in […]

 • «Jeg følte at identiteten min var splittet»

  Amdjed følte at identiteten hans var splittet i oppveksten. På den ene siden var det familiens tradisjoner og kultur, og på den andre siden stod det norske samfunnet. Han hadde lyst til å være et barn og en ungdom som alle andre, samtidig som han også ville ta de riktige valgene for familiens skyld. På […]

 • «Jeg fant ingen tilhørighet»

  Ungdomsfasen blir i en artikkel til Tidsskrift for Norsk Psykologiforening beskrevet som en adskillelsesprosess. I ungdomsalderen begynner man å oppsøke verden utenfor familielivet og «For det andre begynner ungdommen å kjempe mer med foreldrene og andre voksne om den egne selvstendighetens rettigheter og grenser. Mange dramaer oppstår i kjølvannet av disse endringsprosessene.»  For Tamilini ble […]