Stikkord: skrive en fortelling

  • – Kan vi gjøre det enklere å fortelle?

    Det jeg skrev i min dagbok i tenårene husker jeg ennå. Det er kanskje til og med det som gjør at jeg husker utvalgte ting fra ungdomstiden. Derfor jeg forteller historier fra ungdomstiden på akkurat den måten jeg gjør det. Jeg tok forfatterskap over min egen historie.