Stikkord: Mobbing

  • «Fellesskapet ga meg kamerater»

    Mange mennesker føler seg ensomme og savner å være del av et fellesskap. Ensomhet er smertefullt og kan være helseskadelig. Den rammer i alle faser av livet, men forskning viser at det er unge og gamle som er mest utsatte. Mobbingen og urettferdigheten Amdjed hadde opplevd gjorde at han ønsket å stå opp for andre. […]

  • «På skolen var jeg ofte alene, jeg hadde ingen faste venner»

    På barneskolen ble Amdjed mobbet. Han hadde ingen faste venner og vandret rundt alene i friminuttene, med mindre mobberne ble nærgående og lagde bråk. Han hadde to beskyttere som sto opp for han. To av de populære guttene i klassen hjalp han når han var i bråk, og behandlet han godt ellers også. Nå er Amdjed voksen, […]

  • «Han var den første mannen jeg følte meg trygg rundt»

    Jente, 15 år | Hun flyttet mye og byttet skoler ofte. I 7. klasse startet hun på enda en barneskole, og også her opplevde hun mobbing og utfrysing. Rektoren på denne skolen virket for øvrig annerledes, så hun tok kontakt med han og åpnet seg. Ikke bare tok han henne på alvor og snakket med […]