Stikkord: måle effekt

  • Onsdag 25. januar: Historier om effekt

    Vi får høre fra Irene Lystrup fra Kronprinsparets Fond og Katja Bratseth fra Stedsantropolog fortelle om hvordan de måler effekten av det de gjør. Også kommer vi til å få høre utvalgte sosialentreprenører fortelle sine historier om effekt fra 2016.