«Jeg følte at identiteten min var splittet»

https://www.youtube.com/watch?v=B7aS4d79_Q8 Amdjed følte at identiteten hans var splittet i oppveksten. På den ene siden var det familiens tradisjoner og kultur, og på den andre siden stod det norske samfunnet. Han hadde lyst til å være et barn og en ungdom som alle andre, samtidig som han også ville ta de riktige valgene for familiens skyld.…… Fortsett å lese «Jeg følte at identiteten min var splittet»

«Jeg fant ingen tilhørighet»

Ungdomsfasen blir i en artikkel til Tidsskrift for Norsk Psykologiforening beskrevet som en adskillelsesprosess. I ungdomsalderen begynner man å oppsøke verden utenfor familielivet og «For det andre begynner ungdommen å kjempe mer med foreldrene og andre voksne om den egne selvstendighetens rettigheter og grenser. Mange dramaer oppstår i kjølvannet av disse endringsprosessene.»  For Tamilini ble…… Fortsett å lese «Jeg fant ingen tilhørighet»