Stikkord: helsesøster

 • «Denne gangen skulle ikke stemmen min bli et utydelig ekko»

  Jente, 17 år | «Det kan være vondt å tro de grusomste ting», sier denne jenta på 17 år. I årevis prøvde hun å gjøre seg forstått, men verken politi, barnevern, leger eller lærere tok henne på alvor. Hun ble værende hos overgriperen, og beskriver utallige kamper der skrikene om hjelp ble til oversette ekko. […]

 • «Det gikk ikke lenge før hun bestemte at jeg skulle gå til helsesøster»

  Kvinne, 36 år | Jenta hadde det ikke bra på barneskolen eller ungdomsskolen. Læreren hennes bestemte fort at hun skulle gå til helsesøster hver mandag for å prate. Helsesøsteren spurte om hun hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep, men jenta svarte nei. Samtalene fortsatte hver mandag, men hun fikk det stadig vondere og vondere. Da […]

 • «I dag når jeg tenker på det, er du min redningsengel»

  Marius, 24 år | På skolen satt Marius langt bak i klasserommet. Den stille og beskjedne gutten hadde høyt fravær. Den dårlige konsentrasjonen hans kom av at han tenkte på hva som ville skje når han kom hjem. «Blir jeg slått? Blir jeg kasta i betongveggen, blir jeg sparka? Blir jeg seksuelt misbrukt i dag? […]

 • «Vi har alle et ansvar å påse at barna har det bra»

  Jarle Holseter, 46 år | Faren reagerte med sinne i stedet for trøst og forståelse, da Jarle fortalte at farens venn misbrukte han seksuelt. Sammen med julingen han fikk, døde respekten og kjærligheten sønnen følte for sin far. Takket være gode medmennesker og god hjelp fra støtteapparat, har Jarle det ganske bra i dag. Han […]

 • Helsesøsters rolle

  Marius forteller at da han kom på videregående skole og møtte en helsesøster som gikk i gangene på skolen daglig, med et stort smil og vennlig blikk, så turte han å gå til henne for å fortelle om den voldelige faren hans. Han opplevde at hun var trygg og at hun forstod han, og derfor bestemte han seg for å fortelle henne. Han gikk til henne på kontoret hennes.