Stikkord: fellesskap

 • Barn på flukt: «De prøvde å gi meg mot og selvtillit.»

  Da hun fikk vite at hun måtte dra til Norge følte hun frykt. Hun håpet at hun skulle bli behandlet som et menneske, som et barn. For det var jo ikke hennes feil at det var krig og at verden kalte henne en flyktning. Heldigvis var de snille med henne på skolen. Hun hadde vært […]

 • Barn på flukt: «Si hei tilbake til meg.»

  Denne gutten kom alene til Norge som 15-åring. Han ønsket å bli en del av samfunnet, men opplevde at det var vanskelig fordi han kom fra Afghanistan. Han tenkte at det var fordi folk i Norge alltid hører negative ting om hjemlandet hans på TV. Da han flyttet til en ny plass og startet på […]

 • Barn på flukt: «Jeg ble glad og jeg følte meg trygg.»

  Én måned etter at hun kom til Norge, startet denne jenta i niende klasse. Det var vanskelig for henne å lære seg norsk og bli kjent med den norske kulturen. Den nye læreren hennes hjalp henne med det hun syntes var vanskelig. Hun begynte å lære henne norsk, i tillegg til at hun introduserte henne […]

 • Barn på flukt: «De var hyggelige og inkluderte meg.»

  Han kom alene til Norge og bodde mange forskjellige plasser den første tiden. Han hadde behov for hjelp og omsorg, men følte ikke at han fikk det. Det endret seg da han kom til Nord-Norge. Der møtte han hyggelige mennesker som inkluderte han, og han følte at han lærte mer om det norske samfunnet. Det […]

 • Barn på flukt: «Alle trenger kjærlighet.»

  Denne jenta flyktet alene og kom til Norge som 14-åring. Hun spurte seg selv «hvordan kan jeg bli en av dem, hvordan kan jeg lære et nytt språk?». Hun fant ut at det var veldig viktig å lære seg å snakke norsk, for å bli norsk. Hun gikk på norskkurs og begynte å låne bøker […]

 • Barn på flukt: «Jeg vil ikke at noen skal være redde for å snakke med oss.»

    Da hun kom til Norge begynte hun i 8.klasse. Den første skoledagen ble hun kjent med tre jenter som viste henne rundt på skolen. Hun kunne ikke snakke norsk ennå, så de pratet på engelsk. Det hun syntes var så fint med jentene, var at de stilte spørsmål. De spurte hvordan hun kom til […]

 • «Fellesskapet ga meg kamerater»

  Mange mennesker føler seg ensomme og savner å være del av et fellesskap. Ensomhet er smertefullt og kan være helseskadelig. Den rammer i alle faser av livet, men forskning viser at det er unge og gamle som er mest utsatte. Mobbingen og urettferdigheten Amdjed hadde opplevd gjorde at han ønsket å stå opp for andre. […]

 • «Jeg er en del av et lag nå»

    I 2017 la UEFA fram en strategisk plan for hvordan å inkludere enda flere jenter i fotball. I forkant av dette forsket de på hvor stor forskjell fotball kunne utgjøre i livene til de som spilte, noe som resulterte i rapporten The Psychological and Emotional Benefits of Playing Football on Girls and Women in […]