Stikkord: effektmåling

  • Onsdag 29. mars: Effektmåling med Kristine fra Reach for Change

    Få konkrete tips til hvordan du kan måle effekt! Kristine Laake, leder av Reach for Change Norway, kommer og lærer oss om måleverktøyet deres Pathway of Change. Hva er nyttig med verktøyet, hva er viktigst å måle og på hvilken måte? Og hva er utfordringene med verktøyet?

  • Onsdag 25. januar: Historier om effekt

    Vi får høre fra Irene Lystrup fra Kronprinsparets Fond og Katja Bratseth fra Stedsantropolog fortelle om hvordan de måler effekten av det de gjør. Også kommer vi til å få høre utvalgte sosialentreprenører fortelle sine historier om effekt fra 2016.