«Lærerne fikk meg til å føle meg verdifull og ressurssterk»


Kvinne, 26 år |

Lærerne på ungdomsskolen hun gikk på var flotte etter at hun kom inn under barnevernet. Skolen var liten, så alle kjente alle – det gjaldt både elever og lærere.

De beste lærerne på skolen var seg selv rundt elevene sine, de var oppriktig glade når elevene hadde det bra, men de turte også å være triste og vise bekymring når elevene hadde det vanskelig.

Hun var ikke god nok i noen fag da hun begynte på ungdomsskolen, men da hun merket at skolen var et trygt sted å være, forbedret karakterene seg. Det at lærerne inviterte barna inn i livene sine på forskjellige måter, gjorde relasjonene sterkere og fikk denne kvinnen til å ville gjøre det sterkere faglig.

,