«På skolen var jeg ofte alene, jeg hadde ingen faste venner»


På barneskolen ble Amdjed mobbet. Han hadde ingen faste venner og vandret rundt alene i friminuttene, med mindre mobberne ble nærgående og lagde bråk.

Han hadde to beskyttere som sto opp for han. To av de populære guttene i klassen hjalp han når han var i bråk, og behandlet han godt ellers også. Nå er Amdjed voksen, men setter fremdeles stor pris på hva de guttene gjorde for han på barneskolen. – At noen sto opp for meg, gav meg håp, sier han i fortellingen sin.

Historien til Amdjed er dessverre ikke unik. Elevundersøkelsen fra 2017 viser at 6,6 % av elever fra 5. klasse til 3. klasse på VGS opplever mobbing flere ganger i måneden. Hvis man overfører dette funnet til alle elever som går på grunnskole og videregående skole, blir tallet stort.

6,6 % utgjør omtrent 50 000 barn.

Utdanningsdirektoratet har en fin nettside om hvordan man skal forholde seg til mobbing. De skriver:

Hvis du blir mobbet 

  • Si fra tidlig – få hjelp før ting utvikler seg og blir enda verre enn de er
  • Fortell hvem som helst: kontaktlærer, rådgiver, helsesøster, rektor, foreldre
    • Hvis du føler at skolen ikke hjelper til nok, kan du ta kontakt med Fylkesmannen din
  • Hvis du blir mobbet på nett: ta vare på bilder, meldinger og andre ting som du kan vise til de voksne

Hvis du er en elev som vet om at noen blir mobbet 

Amdjeds historie viser hvor viktig det er å ta vare på de rundt seg. Han beskriver tiden på barneskolen som en ensom tilværelse, men at de to vennene som beskyttet og sto opp for han ga ham en følelse av å bli støttet. Forhåpentligvis vil de som ser denne filmen ta med seg den samme lærdommen som Amdjed har gjort, nemlig hvor viktig og betydningsfullt det er å stå opp for andre mennesker som har det vondt.


Vil du bruke digital historiefortelling?

Du kan forhåndsbestille digital kokebok i digital historiefortelling. Boken går gjennom hele prosessen og forteller deg hva som er viktig å tenke på, og hva som den som lager digitale historier kan trenge ekstra hjelp med.

Fyll inn skjema så får du epost når den er klar. Du har ikke bundet deg til å kjøpe den.

, ,