«I dag når jeg tenker på det, er du min redningsengel»


Marius, 24 år |

På skolen satt Marius langt bak i klasserommet. Den stille og beskjedne gutten hadde høyt fravær. Den dårlige konsentrasjonen hans kom av at han tenkte på hva som ville skje når han kom hjem. «Blir jeg slått? Blir jeg kasta i betongveggen, blir jeg sparka? Blir jeg seksuelt misbrukt i dag? Av min far.»

Som 16-åring flyktet han til nabokommunen og startet på VGS der. Fortiden innhentet han likevel. Angst, depresjon og selvmordstanker ble stadig sterkere. En dag passerte han en helsesøster i korridoren. Hun smilte, nikket – inviterte til kontakt.

Litt senere satt han inne på kontoret hennes og så på henne over pulten. «Nå skal jeg fortelle deg en hemmelighet ingen veit om».

, ,