«Du kan ikke beskylde han for det»


Kvinne, 38 år |

På skolen var hun en forknytt og innadvendt jente som hadde angst og var redd for mye. Redd for guttene i klassen, redd for fotball og heftig lek. Under den sjenerte stillheten hennes lå det mye.

Hjemme kunne hun være sta og hun hadde raserianfall uten at noen spurte hva som egentlig lå bak oppførselen. Veien ut av barndommen og inn i voksenlivet var preget av mye psykiatri og selvskading, før minnene om seksuelle overgrep kom tilbake. I behandling ble hun avvist de gangene hun nevnte mistanker om at hun hadde opplevd seksuelle overgrep.

Ikke før hun kom i kontakt med et støttesenter, ble hun fortalt at det var positivt å snakke om det. Støttesenteret avfeide henne ikke, men møtte henne på helt riktig måte.

, ,