«Skulle ønske læreren gav informasjon om hvem jeg kunne snakke med»


Kvinne, 33 år |

Det var godt for sjuendeklassingen å lære at det fantes et eget ord for det hun opplevde hjemme. Overgrep. Ettersom det allerede hadde et navn, forstod hun at hun ikke var den eneste som hadde det sånn.

Mens læreren snakket til klassen følte hun seg både varm og kald, redd og håpefull. På én måte håpet hun at ingen merket at hun var en av de læreren snakket om, på en annen måte ønsket hun å bli sett – hun ønsket at noen skulle oppdage at noe var galt.

Etter denne skoletimen gikk dagen og ukene. Ingenting skjedde og ingen så henne. Nå visste hun at det hun ble utsatt for ble kalt overgrep og var galt, men ikke hva hun kunne gjøre med det. Hvem kunne hun egentlig henvende seg til?