«Jeg måtte hjelpe de med å skjule det»


Kvinne, 31 år |

Overgrepene startet da hun var rundt 7 år. Det var to fettere som forgrep seg på henne, men det var ingen som merket det – trodde hun. I etterkant fant hun ut at bestemoren visste det, og bare hadde gitt fetterne tilsnakk. Hun hørte aldri noe fra henne selv, og ingen andre gravde dypt nok til å oppdage at noe var alvorlig galt.

Ikke før på videregående stilte en lærer det avgjørende spørsmålet; har du blitt utsatt for overgrep? Det var direkte, men også helt riktig. Det var et ja/nei-spørsmål, og alt som krevdes av henne var å svare «ja». Det gjorde hun, og med det ble spørsmålet et vendepunkt for jenta. Veien mot et liv med mindre skam og skyldfølelse startet der.