«Stillheten min sa så mye mer enn hun klarte å høre»


Kvinne, 26 år |

I 6. eller 7. klasse fikk hun en ny lærer som fortalte klassen at hun en gang hadde avdekket at en elev ble seksuelt misbrukt av faren sin.

Den stille og skoleflinke jenta satt midt i klasserommet og kjente et stikk av håp. Nå kunne hun bli reddet av denne læreren, uten å si noe selv. Hun trengte ikke få skylden for å sladre. Samtidig kom panikken, hun kunne ikke gjøre det mot moren.

Læreren oppdaget aldri noe. Jenta gjorde det bra på skolen, ble det sagt på foreldresamtaler –  men hun kunne godt bli mer muntlig aktiv.  Da svarte hun bare med et smil, som om stillheten hennes ikke betydde noe.

,