«Føler meg ikke like alene lenger»


Kvinne, 20 år |

Etter å ha blitt seksuelt misbrukt av sin alkoholiserte far som 10-åring, fikk hun beskjed av moren om å ikke være alene hjemme med han.

Som 15-åring flyttet hun til Norge for å gå på videregående, men selv om hun hadde reist fra familien følte hun ikke at det gikk bedre med henne. Etter noen år snakket hun med en venninne, og sammen fant de Støttesenteret for incest i Oslo på internett. De satte seg på bussen og ble møtt med et varmt smil av en dame på senteret. Her opplevde hun å bli tatt på alvor, og et støtteapparat ble satt opp rundt henne.

Nå er hun voksen og takker spesielt damen på senteret som har fulgt henne hele veien, venninnen som hjalp henne i gang og bonusfamilien som har tatt henne inn og er slik en familie skal være.