«Denne gangen skulle ikke stemmen min bli et utydelig ekko»


Jente, 17 år |

«Det kan være vondt å tro de grusomste ting», sier denne jenta på 17 år. I årevis prøvde hun å gjøre seg forstått, men verken politi, barnevern, leger eller lærere tok henne på alvor. Hun ble værende hos overgriperen, og beskriver utallige kamper der skrikene om hjelp ble til oversette ekko.

Som 16-åring samlet hun det siste hun hadde av mot og krefter og anmeldte faren sin for seksuelle overgrep.

Selv om det er enklest å ikke tro på det grusomme, er det de voksnes ansvar å ta barns grusomme ord på alvor.