«Vi har alle et ansvar å påse at barna har det bra»


Jarle Holseter, 46 år |

Faren reagerte med sinne i stedet for trøst og forståelse, da Jarle fortalte at farens venn misbrukte han seksuelt. Sammen med julingen han fikk, døde respekten og kjærligheten sønnen følte for sin far.

Takket være gode medmennesker og god hjelp fra støtteapparat, har Jarle det ganske bra i dag. Han oppfordrer alle kommuner i Norge til å øke helsesøstertjenestene i skolene, da denne tjenesten er utrolig viktig for barn.

,