Barn på flukt: «Jeg vil ikke at noen skal være redde for å snakke med oss.»


 

Da hun kom til Norge begynte hun i 8.klasse. Den første skoledagen ble hun kjent med tre jenter som viste henne rundt på skolen. Hun kunne ikke snakke norsk ennå, så de pratet på engelsk.

Det hun syntes var så fint med jentene, var at de stilte spørsmål. De spurte hvordan hun kom til Norge og hvor hun var fra. Det gjorde at de ble gode venner etter hvert, og de lærte forskjellige ting av hverandre hele tiden.

Hun tror at det var lettere for henne å bli kjent med folk fordi hun kunne engelsk, men håper at alle vil snakke med nye elever selv om det kan være vanskelig å forstå hverandre. Det betyr veldig mye at noen tar kontakt uansett.

Hva lærer vi her?

  • Vær nysgjerrig: ta kontakt med nye elever og still gjerne spørsmål. Hvis de ikke vil svare på spørsmålene kan dere finne noe annet å snakke om.
  • Forstå hverandre: Hvis det er vanskelig å snakke med den nye eleven på grunn av at dere snakker forskjellige språk, kan dere være kreative. Det skal være mulig å forstå hverandre uansett. Tegnspråk eller Google Translate er alternativer som kan brukes.  
  • Lær av hverandre: uansett hvor den nye eleven kommer fra, har dere opplevd forskjellige ting og kan kanskje forskjellige språk. Kanskje har dere like erfaringer, eller kanskje ulike – uansett kan man alltid lære noe av andre.
, ,