Barn på flukt: «Jeg er glad i dag, for jeg kan skrive.»


Det var vanskelig for denne gutten å komme inn i en femteklasse uten å kunne skrive på norsk, slik klassekameratene kunne. Det gjorde han trist.

Heldigvis hjalp både læreren og vennene hans han å lære norsk. Det tok mye tid, forteller han, men det gikk bedre og bedre. De var tålmodige og hjelpsomme rundt han, og da skjer det gode ting. Nå er han ikke trist lenger, men veldig glad, fordi nå kan han skrive!

Hva lærer vi her?

  • Vær tålmodig og hjelpsom: det er ikke alltid like lett å komme til et nytt land og lære ikke bare språket, men også å skrive språket. Kanskje må man lære et helt nytt alfabet, før man kan begynne å skrive også. Da er det viktig at de som vil hjelpe til er tålmodige og oppmuntrende. Det er tross alt veldig mye å lære, når man i tillegg prøver å gjøre seg kjent med et helt nytt land.
, ,