Barn på flukt: «Jeg ble glad og jeg følte meg trygg.»


Én måned etter at hun kom til Norge, startet denne jenta i niende klasse. Det var vanskelig for henne å lære seg norsk og bli kjent med den norske kulturen.

Den nye læreren hennes hjalp henne med det hun syntes var vanskelig. Hun begynte å lære henne norsk, i tillegg til at hun introduserte henne for de andre elevene slik at hun fikk venner. Når hun ble kjent med de som gikk på skolen sammen med henne, ble hun automatisk bedre kjent med hvordan den norske kulturen var.

Når læreren kom hjem til henne en dag for å hilse på familien og ønske henne velkommen, følte hun seg glad og trygg. Læreren utgjorde en forskjell for denne jenta.

Hva lærer vi her?

  • Lærere er viktige: lærere er ofte de første som møter nye elever og som får sett de mest med andre elever. De ser veldig godt om det trengs hjelp til noe, og kan gjøre noe med det de ser. Derfor er det viktig å ta kontakt med lærerne hvis du tror de kan hjelpe til med noe, enten for deg eller for noen andre på skolen.
  • Venner skaper forståelse: hvis noen kommer fra et annet land, kan det hende måten vi lever på i Norge er helt annerledes enn i deres hjemland. Da er det helt perfekt å bli en del av en vennegjeng. Vennene har ofte levd i det norske samfunnet lenge, og bare ved å se hvordan de oppfører seg, blir man bedre kjent med hva som er annerledes i Norge og lærer mye.
, ,