Barn på flukt: «Er du den nye jenta?»


Da hun kom til Norge følte hun seg alene på skolen. Alle rundt henne hadde venner, men det var ingen som kom bort til henne og spurte om hun ville være med. De burde ha inkludert henne, men det gjorde de ikke.

En dag kom det en jente og banket på døren hennes, noe som gjorde at hun ikke følte seg så alene lenger. Hun ble med jenta ut og lekte. Nå hadde hun plutselig fått en venninne, som også hjalp henne med å lære norsk bedre. Den nye venninnen pekte og forklarte hva ting het. Hjelpen hennes gjorde at det ble lettere å snakke norsk.

Læreren hjalp henne også, både med språket og med å få flere venner. Hun lærte av læreren at det ikke var farlig å si feil når hun snakket norsk.

For hun kunne lære av feilene sine. Det gjorde godt for jenta å vite dette.

I dag snakker hun veldig godt norsk, og er takknemlig for at alle lærerne og vennene hennes hjalp henne.  

Hva lærer vi her?

  • Ta kontakt: hvis du ser at en klassekamerat sitter mye alene, må du ta kontakt. Tenk på hvordan dagene dine hadde vært hvis du ikke hadde venner som du kunne prate eller leke med. De som er helt nye i klassen møter veldig mange fremmede på en gang, mens klassen bare møter én fremmed. Da er det bare rettferdig at de som allerede er der, tar kontakt og inkluderer den som er ny. Hvis du vet hvor den nye eleven bor, kan du godt ringe på og spørre om han eller hun vil være med ut og finne på noe etter skolen. Da blir de helt sikkert glade!
, ,