Serie - Samarbeid mellom skole og barnevern

Samarbeid mellom skole og barnevern er et oppdrag fra Bufdir om å få frem historier fra ungdommer og unge voksne med erfaring fra barnevernet om hva skolen gjorde slik at de ble i skolen. Filmene og rapport om prosjekt ble en del av en digital veileder til skolene om hvordan de bedre kunne samarbeide med skolen. Vi samarbeidet med Redd Barna på denne serien.

Oppdrag fra

Samarbeid med

Vil du lage digitale fortellinger?

Vil du ha digital opplæring?