Serie - Oppvekst

Fem digitale fortellere skal de neste to månedene dele historiene sine. Det skal handle om oppvekst og det å være ung, utfordringer de har møtt på veien og hva de skulle ønske var annerledes når de nå ser tilbake.

Alle skal kunne lære noe av de digitale fortellingene som blir produsert.

En WWN-serie

Prosjektleder: Therese Holmen

Vil du lage digitale fortellinger?

Vil du ha digital opplæring?