Serie - Barn på flukt

Alle barn har rett til å bli hørt og til å bli tatt på alvor. De har rett til å fortelle sin egen historie på egne premisser, med sine egne ord og sin egen stemme.

Våren 2018 samarbeidet vi med Redd Barna om prosjektet, og sammen holdt vi fortellerverksted med barn som har flyktet til Norge. Til sammen skal deltok 17 barn og ungdommer på verkstedene. De lagde hver sine digitale fortellinger om sitt møte med Norge, og valgte selv hva som har viktig for dem.

Fortellingene ble lansert på filmfestival i Oslo fredag den 25. mai 2018 med deltagerne, pårørende, skoleklasser og politikere til stede.
Fortellingene kommer også til å bli del av Redd Barnas undervisningsmateriell som brukes på norske skoler, slik at andre barn kan lære av fortellingene.

Prosjektet er et samarbeid mellom World Wide Narrative og Redd Barna, og er støttet av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.

Samarbeidsprosjekt med

Prosjektkoordinator Marit Erdal

Vil du lage digitale fortellinger?

Vil du ha digital opplæring?