Nordisk samarbeid og kulturutveksling


Siden 2016 har World Wide Narrative vært en del av samarbeidsprosjektet Stories from the North. Dette er et prosjekt som ønsker være en bidragsyter i kulturutveksling på tvers av de nordiske grensene, støttet av Nordic Innovation. I skrivende stund er Norge, Island og Danmark deltakende.

Metoden som benyttes er digital historiefortelling, hvor målet i tillegg til kulturutveksling- og bevaring, er å skape en arena hvor ungdommer og unge mennesker kan dele historier om sine liv og lokalsamfunn på en måte som gagner dem selv. På grunn av metoden som brukes kan historiene betraktes som førstehåndskilder og fremstiller derfor de aktuelle lokalsamfunnene og landets kultur på en autentisk og individuell måte.

Det er viktig at de som deler sine historier får noe positivt ut av det, og da kommer vi tilbake til hvordan denne metoden skal gagne de som deler sine historier. Digital historiefortelling er en prosess hvor fortelleren får reflektere rundt saker som ofte blir forbigått i det daglige liv. Dette kan være identitetsstyrkende og skape økt refleksjon, så lenge metoden blir gjennomført på riktig måte. Representantene for de tre involverte landene har god erfaring med metoden som brukes for å frembringe digitale fortellinger, og ønsker at prosessen skal være givende for alle parter.

De deltakende parter er:

  • Digital StoryLab
  • Aalborg Universitet København
  • Nordens Hus – Færøyene
  • Reykjavik Akademia
  • World Wide Narrative
  • OsloMet

Ved å dele de ulike digitale historiene på samme digitale plattform, er håpet at prosjektet kan bidra til å forsterke og berike det nordiske fellesskapet og igangsette en identitetsskapende prosess for de involverte.

Videoen over er et av de norske bidragene til samarbeidet.

,