«Jeg følte at identiteten min var splittet»


Amdjed følte at identiteten hans var splittet i oppveksten. På den ene siden var det familiens tradisjoner og kultur, og på den andre siden stod det norske samfunnet. Han hadde lyst til å være et barn og en ungdom som alle andre, samtidig som han også ville ta de riktige valgene for familiens skyld.

På grunn av dette vokste det fram en indre konflikt i Amdjed, og han strevde med å samhandle med andre. Han hørte alle de forskjellige stemmene som fortalte han hva som var riktig å gjøre, og ble veldig stresset av det. De andre barna behandlet han som om han var annerledes, og han følte ikke at han passet inn noe sted.

Amdjed er ikke alene om denne opplevelsen.

Det «å leve mellom to kulturer», som flere av ungdommene kaller det, er både en kilde til styrke og stolthet og noe som kan være problematisk og slitsomt. De mener det er viktig å ha kjennskap til sin kulturelle og religiøse bakgrunn, og være stolt av den. Samtidig opplever mange at de må forholde seg til en rekke problemstillinger og prioriteringer og ta flere hensyn enn det majoritetsungdom må. Dessuten er opplevelsen av å bli sett på som «annerledes», både i foreldrenes opprinnelsesland og i Norge, vanskelig. Mange har sterke bånd til det etniske miljøet og til «hjemlandet», samtidig som de føler seg svært annerledes enn jevnaldrende som har vokst opp i «hjemlandet». (s 15, IMDi-rapport 10-2008: Ungdom med innvandrerbakgrunn)

Å bli møtt med aksept

Når miljøet og menneskene rundt oss ikke speiler historien vår, blir det vanskelig å holde fast på nettopp sin egen historie. Det kan være vanskelig å finne den også, som Amdjed opplevde.

Amdjed møtte omsider andre som aksepterte han for den han var, og dette gjorde at han også kunne finne ut av hva som var viktig for han. Hva hans prinsipper, verdier og moral var.

Å bli møtt med aksept, og ikke en forventning om en viss adferd, gjorde at han selv kunne bestemme hvem han var.


Vil du bruke digital historiefortelling?

Du kan forhåndsbestille digital kokebok i digital historiefortelling. Boken går gjennom hele prosessen og forteller deg hva som er viktig å tenke på, og hva som den som lager digitale historier kan trenge ekstra hjelp med.

Fyll inn skjema så får du epost når den er klar. Du har ikke bundet deg til å kjøpe den.