«Fellesskapet ga meg kamerater»


Mange mennesker føler seg ensomme og savner å være del av et fellesskap. Ensomhet er smertefullt og kan være helseskadelig. Den rammer i alle faser av livet, men forskning viser at det er unge og gamle som er mest utsatte.

Mobbingen og urettferdigheten Amdjed hadde opplevd gjorde at han ønsket å stå opp for andre. Etter å ha følte seg mye alene på barneskolen, begynte han i ungdomstiden å oppsøke miljøer som delte hans interesser.

Han fant fellesskap i aktivismen. I dette miljøet møttes mange forskjellige mennesker med helt ulike bakgrunner. De var samlet fordi de brant for de samme sakene. Amdjed fant venner der, venner som stilte opp for ham og ikke behandlet han annerledes.

Å bli anerkjent av andre som et verdifullt medmenneske er viktig for oss alle. Hvis vi ikke opplever dette, kan vi miste troen på oss selv og få mindre styrke til å håndtere livene våre.

Da Amdjed ble syk hadde han heldigvis god støtte, takket være vennskapsforhold han fant i aktivistmiljøet. Spesielt én av guttene demonstrerte lojaliteten som skapes mellom deltakere i et fellesskap. Han stilte opp, hjalp til med det han kunne og handlet på en måte som Amdjed ikke glemmer. Selv ble han bedre etter hvert og kunne returnere til aktivismen sammen med kameratene sine.

Amdjed brukte det vonde han hadde opplevd som en drivkraft for å hjelpe andre. Det at han oppsøkte et miljø som delte de samme verdiene var antageligvis veldig viktig. For Mangel på nettverk og fellesskap kan føre til ensomhet og isolasjon. Han valgte for øvrig å finne dette, og med det kom både vennskap og tilhørighet i prosessen.

,