Om WWN

Vi har over 10 års erfaring med digital historiefortelling. Med metoden digital historiefortelling har mange opplevd at deres stemme kan påvirke omgivelsene, samtidig som det har vært styrkende å ta eierskap til sin egen historie. Det er en tillitskapende prosess som også gjør at vi lærer noe nytt om den som forteller.

Vi har veiledet over 700 mennesker i alderen 6-90 år i å fortelle historier om seg selv.

Vi har arrangert workshops på vegne av organisasjoner, kurset fagpersoner i metoden, og jobbet direkte med barn og unge.

Vi tilbyr

  • digital veiledning/rådgivning på metoden og hvordan du kan ta i bruk den i din praksis.
    • 1000 kr/timen eks moms. Rabatt dersom du jobber i skole eller med helse.
  • kurs i metoden. Be om tilbud.
  • workshop med barn og unge. Be om tilbud.
  • foredrag om metoden og erfaringer

Noen vi har jobbet med


I tillegg til digital historiefortelling utvikler og leverer vi konseptet Nattens helter som har som formål å forebygge alkoholmisbruk blant unge ved å få ned sosialt drikkepress.