Vi har veiledet over 700 mennesker i alderen 6-90 år i metoden digital historiefortelling.

Vi har over 10 års erfaring med digital historiefortelling. Med metoden digital historiefortelling har mange opplevd at deres stemme kan påvirke omgivelsene, samtidig som det har vært styrkende å ta eierskap til sin egen historie. Det er en tillitskapende prosess som også gjør at vi lærer noe nytt om den som forteller.

Vi har arrangert workshops på vegne av organisasjoner, som organisasjonsutvikling, kurset fagpersoner i metoden til bruk med barn og unge, og jobbet direkte med barn og unge selv.

Noen vi har jobbet med

Oslo kommune

Vi tilbyr

Veiledning i metoden og hvordan du kan ta den i bruk.

950 kr/timen eks moms. Rabatt dersom du jobber med barn og unge.

Foredrag om våre erfaringer med metoden og visning av digitale fortellinger.

Fra 5000 kr.

Kurs i metoden.

Workshop for barn og unge.

Be om tilbud.


I tillegg til digital historiefortelling utvikler og leverer vi konseptet Nattens helter som har som formål å forebygge alkoholmisbruk blant unge ved å få ned sosialt drikkepress. Digital historiefortelling er et av hovedverktøyene.