Flytter inn hos nabolagsinkubatoren Tøyen Unlimited


WWN flytter inn i kontor hos Tøyen Unlimited (TU) i Aktivitetshuset K1 på Tøyen, Oslo. TU er en nabolagsinkubator hvor lokale sosialentreprenører som løfter lokalsamfunnet får ressurser og hjelp til arbeidet sitt.

Nabolagsinkubatoren

Sarah Prosser, Områdeløft Tøyen.
TU er startet av Sarah Prosser som jobber med sosialt entreprenørskap og innovasjon i Bydel Gamle Oslo, og inkubatoren er en del av Områdeløft Tøyen. Løftet går over 5 år og har som oppgave å bidra til at Tøyen oppleves som et trygt, inkluderende sted med en aktiv befolkning som ønsker å bli boende (Kilde: Områdeløft Tøyen [1] ).

Modellen Tøyen Unlimited er inspirert av heter UnLTD (Unlimited) som kommer fra England hvor fokuset også ligger på løfting av lokalsamfunn (Kilde: Tøyen Unlimited [2] ). Sarah er en bauta i sosialt entreprenørskapsmiljøet, og hun har bidratt lenge i å løfte det frem. Gjennom TU bidrar Sarah også med å løfte lokalmiljø med en modell som kan replikeres i andre lokalsamfunn.

– For oss som organisasjon er det viktig å være en del av et større miljø, og miljøet her på Tøyen er inkluderende, generøst og inspirerende å være en del av, sier Therese hos oss.

Flere ideelle organisasjoner

Blant miljøet er det mange spennende sosiale entreprenører. En av disse er Bydelsmødre som jobber for at minoritets kvinner skal oppdage og bruke egne ressurser for å styrke seg selv, familien og lokalsamfunnet (Kilde: Bydelsmødre [3] ). I tillegg er alle unlimiterne [4] som får støtte for å jobbe med sine lokale virksomheter. Dette skaper et miljø hvor organisasjoner hjelper hverandre og samarbeider om felles mål. På grunn av dette kan effekten av en slik nabolagsinkubator bli ennå større.

Besøk Tøyen

Flere er nysgjerrige på Tøyen, og har man muligheten til å ta en tur så anbefales det å hilse på Aktivitetshuset K1 som ligger rett ved Tøyen Torget. Kom innom for en kaffe i første etasje.

[su_note note_color=»#2eac66″ text_color=»#ffffff»]Bli kjent med
Tøyen Unlimited
Områdeløft Tøyen
Aktivitetshuset K1
UnLTD
[/su_note]

[su_note note_color=»#2eac66″ text_color=»#ffffff»]Kilder
[1] Tøyen Unlimited
[2] Områdeløft Tøyen
[3] Bydelsmødre
[4] Hvem støttes av Tøyen Unlimited
[/su_note]