Om Jeg Er Her


Høsten 2015 gjennomførte Redd Barna kampanjen Jeg Er Her og som et delprosjekt i kampanjen gjennomførte vi seks verksteder hvor 27 unge og voksne fra hele landet, som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, delte historiene sine som digitale fortellinger. Gjennom å lage de digitale fortellingene fikk disse personene fortelle sine historier på sin egen måte. De eier sin egen historie og forteller oss hva som burde være annerledes. I tillegg til de digitale fortellingene har vi også fått inn noen skriftlige fortellinger fra mennesker som ønsker å dele.

Dette er mennesker som har valgt å dele sine vonde erfaringer og sine kloke refleksjoner for å hjelpe barn som utsettes for overgrep i dag. Og vi har alle noe å lære av dem. Se dem, og del dem.