En mulighet til å hjelpe andre


«Jeg vil hjelpe andre, slik at de ikke skal oppleve det samme som meg.»

Foto av Aaron Burden på Unsplash
Skrevet av Therese Byhring og Therese Holmen

Disse ordene ble sagt av en ung mann som deltok på fortellerverksted hos oss. Han hadde laget en digital fortelling om sin tøffe oppvekst, og han håpet at det han fortalte kunne hjelpe andre som opplevde det samme som han hadde gjort.

Etter å ha gjennomført dybdeintervjuer med alle som delte historiene sine på dette verkstedet, ble det tydelig at det var ett ønske deltakerne hadde til felles. Tanken på at de kunne hjelpe andre var en stor motivasjonsfaktor og mye av årsaken til at de deltok. Hvis bare én person kunne hjelpes av historien de fortalte, ville ikke alt som hadde skjedd med dem føles så forgjeves.

På et fortellerverksted er det slik at den digitale fortellingen blir skrevet, visualisert og satt sammen av personen som er fortelleren. Dette gjør at den ferdige videoen blir personlig og autentisk. Oppriktigheten og åpenheten som preger produksjonen gir videoen en helt spesiell verdi, og gjør det enkelt for mennesker i samme situasjon å relatere til budskapet – nettopp fordi det er ekte.

Under intervjuene spurte vi om hva de trodde den digitale fortellingen deres kunne brukes til, og en av deltakerne svarte:

«Kanskje hos psykologen og sånt. Om man er helt på bunn, kan kanskje psykologer vise deg videoer andre pasienter har laget.»

De svarene vi fikk gjennom dybdeintervjuene bekreftet hovedgrunnen til at vi gjør verksted i digital historiefortelling med ungdommer. Vi ønsker å bringe fram en mestringsfølelse hos historiefortellerne, og den kommer ofte til syne gjennom tanken på at de kan utgjøre en forskjell for andre.