Hvordan lage digitale fortellinger


Digitale fortellinger blir skapt på digitale verksted, som også kan beskrives som et kurs eller en workshop. Avhengig av hvor mange deltakere som er med, må det være én eller to personer som leder og veileder deltakergruppen gjennom hele prosessen. Dette tar to eller tre dager å gjennomføre. Tidsskjemaet påvirkes i stor grad av tilgjengelig utstyr og antall deltakere. Prosessen flyter raskere om man ikke trenger å overføre medier mellom maskiner, og kan fullføre hele prosjektet på én maskin – det være seg smarttelefon, nettbrett eller PC.

I løpet av verkstedet tas deltakerne gjennom en rekke faser fra start til slutt. Vi i World Wide Narrative lar den første dagen være konsentrert rundt historien og den skriftlige formidlingen av den, mens vi fokuserer på å løfte innholdet visuelt den påfølgende kursdagen. Nedenfor er en beskrivelse av de ulike fasene vi går gjennom på et fortellerverksted.


ta-bilder

1. Kreativitet krever rammer

Ethvert verksted har et tema. Det utvalgte temaet tar utgangspunkt i et triggerspørsmål som legges fram av kursholder og danner grunnlaget for en diskusjon rundt dette.

Utfordringer som kan oppstå på et verksted, 26.05.2017

2. 30 sirkler

Deltakere tenker ofte at de ikke har en historie å fortelle, men det vet vi at de har. Det kan for øvrig være vanskelig å finne den rette idéen med en gang. Av den grunn har vi en fase med idémyldring.

Det vil alltid være flere personer og hendelser som har innvirket på livene til deltakerne, og når disse samles på ett ark vil det bli enklere å velge èn historie å gå videre med. Målet med denne fasen er derfor å samle så mange personer eller hendelser som mulig, og på denne måten fordype oss ytterligere i triggerspørsmålet.

Idéene som kommer fram blir ført inn i 30 sirkler. Med sirklene som utgangspunkt snevrer deltakerne selv inn og henter ut den endelige historien de skal vie resten av tiden til.

3. Fri flyt skriving

Når deltakerne har landet på hver sin historieidé, skal de begynne å formulere fortellingen. Det tidligere nevnte triggerspørsmålet hjelper deltakeren med å begynne og skrive. For å unngå startvansker i skriveprosessen benytter vi metoden fri flyt. Det innebærer at hver enkelt deltaker skriver i 10 minutter sammenhengende. Dette skjer i tre runder, slik at de sammenlagt skriver i omlag en halvtime. For noen er skriving slitsomt, og da er det mulig å heller ta bilder, tegne eller lage collage.

Etter hver skriverunde sitter deltakerne i grupper sammen med hver sin veileder og leser historien sin høyt for de andre. Her er det fokus på lytting, konstruktiv kritikk og det å løfte hverandre frem. Etter tredje skriverunde er manus ferdig.

fortellersirkel

5. Planlegging

Å planlegge kommer vi ikke unna her heller. Det må derfor planlegges hvordan filmen skal formidles visuelt ved å lage dreiebok. Med iMovie på iPad tar vi bilder av dreieboken, og skaper med dette et utgangspunkt for den endelige digitale fortellingen.

dreiebok

6. Den muntlige fortellingen

Når dreieboken er ferdig og lagt inn i iMovie, leses historien inn i samme program. Bildene og lydopptaket justeres slik at de passer sammen. Når dette er gjort har deltakerne skapt en grovskisse av sin personlige, digitale fortelling. Med mindre de ønsker å erstatte tegningene fra dreieboken, kan de kan på dette tidspunktet starte med finklippingen av filmen.

jente_ipad_headset

7. Bildetakning

Når det gjelder filmens bildemateriale, velger deltakerne om de ønsker å benytte seg av tegningene i dreieboken for å illustrere historien, eller om de ønsker å ta  bilder som kan erstatte tegningene. Ofte vil de ta nye bilder. Med tanke på tidsbruk er det ofte hensiktsmessig at disse bildene tas i mellom verkstedsdagene om det er mulig, slik at vi kan gå rett på klippingen neste gang vi møtes. Det er også mulig at man i forkant av verkstedet avtaler å hyre inn en fotograf for å bildesette deltakernes fortellinger.

ta-bilder

8. Råklipping

Bildene som blir tatt bytter vi da ut med dreiebok-bildene i iMovie, eller eventuelt i et annet klippeprogram som deltakere har på sin maskin.

klippe-ipad

9. Finklipping

Til sist gjøres finklippingen med overganger, titler og om ønskelig musikk.

vise-fram

10. Premiere

Når de digitale fortellingene er ferdigstilt har vi premiere på storskjerm, slik at alle deltakerne får se hverandres fortellinger. Alle historiene kommer opp på veggen og vi bruker tid på å snakke om de etterpå. Denne visningen er verkstedets høydepunkt og avslutning.

premiere

Her er et eksempel på en digital fortelling laget på oppdrag fra Bufdir.