Digital historiefortelling som metode


Når vi bruker begrepet digital historiefortelling snakker vi om metoden vi benytter for å skape digitale fortellinger. Metoden bunner i den muntlige fortellertradisjonen hvor alle stemmer kan bli hørt, og hvor nettopp stemmen er den bærende budskapsformidleren.

Å videreføre denne tradisjonen ved bruk av digitale verktøy gjør at hvem som helst kan bli filmskapere, med full råderett over historien sin. De får muligheten til å fortelle sine historier muntlig, men på en måte som gjør at den bevares.

De som er kjent med digital historiefortelling vet at den ferdige fortellingen presenteres som en film. Filmen er et multimedieprodukt, hvor lydopptaket av fortellingen står i fokus. I motsetning til filmer som hovedsakelig forteller historien gjennom levende bilder og med dialog som supplement, er ryggmargen til digitale fortellinger den muntlige delen. Her brukes bilder og video som supplement for å forsterke det muntlige budskapet.
 

Nytteverdi

”I utgangspunktet er digitale fortellinger (på engelsk: digital storytelling) en del av, og en videreføring, av en politisk tradisjon som på engelsk kalles «giving voice». Dette er et prosjekt som handler om å slippe til vanlige folk, og stemmene deres, inn på den offentlige arenaen; et sted som de vanligvis ikke har lett tilgang til.”

Det er selvfølgelig opp til historiefortelleren selv hvorvidt filmen skal deles med andre, og det er fullt mulig å være anonym om det er ønskelig. Når man lager fortellinger i dette multimedieformatet blir det for øvrig enkelt å vise de til flere mennesker. På grunn av den personlige stemmen som bærer filmen blir resultatet personlig og virkningsfullt.

Filmene kan enkelt deles på sosiale medier, vises for publikum på konferanser eller direkte til personer med innflytelse på det aktuelle feltet det er snakk om. De kan være en kilde til kunnskap som ellers ikke ville blitt hentet fram.

Om du ønsker å lese mer om hvordan digital historiefortelling kan være til nytte, anbefaler vi å lese feltrapportene våre og se hvordan tidligere deltakere har opplevd prosessen.

Det som egentlig skjedde

Ungdommer, psykisk helse og digitale fortellinger