Digitale sykehusfortellinger: Gutt 10 årVideo laget på workshop i Digitale sykehusfortellinger på Rikshospitalet.

se mer på digitalesykehusfortellinger.no