Barn på flukt: «De var hyggelige og inkluderte meg.»


Han kom alene til Norge og bodde mange forskjellige plasser den første tiden. Han hadde behov for hjelp og omsorg, men følte ikke at han fikk det. Det endret seg da han kom til Nord-Norge. Der møtte han hyggelige mennesker som inkluderte han, og han følte at han lærte mer om det norske samfunnet.

Det å føle seg inkludert og å oppleve vennlighet fra uventet hold betydde mye for han. Det var ikke noe han forventet, men det gjorde at han endret synet sitt på nordmenn. Han begynte å spille fotball, og han syntes det var veldig fint å være med dem og å få venner.  

Hva lærer vi her?

  • Inkluder: De som er helt nye en plass savner ofte å tilhøre en gruppe, altså et fellesskap. Det kan være på skolen, under fritidsaktiviter som fotball eller i vennegjenger.
  • Vær vennlig og inviterende: Når noen gjør noe snilt for deg helt ut av det blå, blir man både overrasket og glad. Hvis du inviterer en som er helt ny med på aktiviteter, inviterer du samtidig personen inn i et fellesskap – og det vet vi er viktig!
,