Barn på flukt: «2010. Da begynte krigen.»


Hver år kommer det flere hundre barn til Norge for å søke beskyttelse og asyl.

Jenta som har laget denne filmen flyktet fra Syria til Norge med moren og søsknene sine.  

Hun deler personlig og detaljert om det hun opplevde mens de flyktet gjennom mange land. Det hun forteller er viktig for oss her i Norge å høre. I aviser og på TV snakker de stadig vekk om flyktningene som kommer til Norge, men da snakker de gjerne om tall og statistikk. Slik ser det ofte ut: Rapporten viser også at 60 prosent av de omkring 3300 asylsøkerne som kom til Norge i fjor var kvinner og barn

Det er veldig upersonlig. Det er så fort gjort å glemme at alle disse tallene som politikerne snakker om, faktisk er mennesker. Og at alle disse menneskene har sin helt egen og unike historie om hva de har opplevd i hjemlandet sitt og om hvordan de kom seg til Norge.

Denne jenta forteller én historie, sin egen. Det hun har opplevd burde ingen oppleve, spesielt ikke barn. Bak alle tallene vi leser og hører om i media finnes det mange historier og stemmer. Vi burde lytte til dem når vi har sjansen.

Denne filmen er din sjanse til å forstå litt bedre hvordan det er å være et barn på flukt.

Hva lærer vi her?

  • Vis forståelse: Hvis du møter noen som har flyktet fra hjemlandet sitt, er det lurt å tenke på at de har opplevd mye vondt. Kanskje kan du spørre om de vil fortelle sin historie, eller snakke om det. Vis uansett interesse og støtte, og la dem bestemme hvor mye de vil dele. Denne jenta ønsket å fortelle sin historie nettopp fordi hun ville at klassekameratene skulle forstå hva hun hadde opplevd.
,