Ungdommer, psykisk helse og digitale fortellinger


Vi har dykket ned i arkivet og hentet fram et intervju av Anna Opland Stenersen i Utekontakten i Bydel Nordstrand. Vi har hatt god kontakt med Utekontakten i Oslo de siste årene, og vi syns dette intervjuet er et godt eksempel på hvordan arbeidet foregår og hvordan de digitale fortellingene kan være nyttige i etterkant. Her kommer derfor en oppdatert og litt kortere versjon av det originale intervjuet fra 2016.


Utekontakten er et tilbud rettet mot ungdommer i de ulike bydelene i Oslo, med et fokus på å bygge relasjoner og skape tillit hos ungdommene. De som er utekontakter er på mange måter oppsøkende miljøterapeuter som jobber for og med barn og unge mellom 12 og 23 år.

anna

Anna har vært utekontakt siden 2013 og forteller at det å jobbe forebyggende med barn og unge er noe hun har ønsket så lenge hun kan huske. Hun syns det er veldig fint å kunne jobbe på den måten de gjør med ungdom i Utekontakten. – Anerkjennelse og respekt er blant verdiene vi har som utekontakter. Vi ønsker å være fleksible og tar utgangspunkt i ungdommenes ønsker og behov.

Å delta på digitalt fortellerverksted med ungdommene var veldig lærerikt, forteller hun videre. De hadde fire verksted over en periode på omlag én måned, og hun sier at det var veldig fint å oppleve samvær med ungdommene på en slik måte. Den positive opplevelsen skyldtes i stor grad at alle sammen lærte metoden uavhengig deres rolle i Utekontakten. – Vi utekontakter har jo som regel styringen, men på kurset var vi på linje med ungdommene som deltakere. Vi fikk sett dem på en annen måte og det var tid til å bare være med dem.

Hun likte veldig godt å se hvordan verkstedet vakte engasjement blant de som deltok. Selv om opplegget ikke passet like godt for alle, ble noen ble veldig interesserte og fikk til bra arbeid, sier Anna.

– Jeg ble positivt overrasket over hvor nyttig metoden var for å få frem ungdommenes stemmer. Vi fikk vite mye om livene deres og hvordan det er å være ungdom. Det var veldig spennende å høre tankene deres på den måten.

Etter at de deltok på prosjektet har Utekontakten brukt spesielt én av de digitale fortellingene som ble produsert i den perioden, på fagmøter og når de har snakket i tverrfaglige fora i bydelen.

– Ved de anledningene har vi presentert digitale verksteder- og historiefortelling som en metode som er fin å bruke når man jobber med ungdom, og samtidig vist fram filmen for å demonstrere hvordan man kan jobbe forebyggende med psykisk helse.