Det som egentlig skjedde


Da hun spurte ungdommene som deltok på sommerjobbprosjektet hvordan de hadde hatt det, svarte de bare «fint». Gjennom workshop i digital historiefortelling fikk miljøterapeut Stine vite hvordan det egentlig hadde vært.

Foto av rawpixel.com på Unsplash

Skrevet av Siv Heimdal og Therese Holmen

Stine jobber som miljøterapeut i Uteseksjonen i Oslo kommune. Sammen med kollegaer har hun jobbet med å kartlegge ungdomsmiljøet som oppholder seg rundt Vaterlandsparken i Oslo sentrum. Ett av punktene som kom frem under kartleggingen, var at ungdommene hadde behov for jobberfaring. Her kommer SaLTo inn i bildet. SaLTo sitter på Uteseksjonen og er et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. De fikk midler av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til et sommerjobbprosjekt som skulle gi ungdommene nettopp arbeidserfaring.

Stine, som tidligere i 2017 hadde deltatt på et verksted i digital historiefortelling med World Wide Narrative, satte opp en egen workshop med tre ungdommer etter sommeren. Hun ville finne ut hvordan de hadde hatt det på sommerjobbene de fikk gjennom prosjektet til SaLTo.

En digital fortelling er en enkel kortfilm satt sammen ved hjelp av et verktøy som ungdommene kjenner godt til fra før; mobilen. Ungdommene som hadde deltatt i sommerjobbprosjektet fikk på denne måten fortalt om opplevelsene sine ved å sette sammen bilder, videoklipp, tekster, musikk og effekter. Denne metoden var et effektivt verktøy for Stine som ønsket en dypere forståelse av hvordan de hadde hatt det.

– I løpet av de to dagene kom det frem mange historier! Vi fikk høre detaljert om hvordan ungdommene hadde hatt det på sommerjobb og hendelser som de hadde bitt seg merke i, sier Stine.

Historiene som ungdommene fortalte, var nye for henne. – Vanligvis når vi spør ungdommene om hvordan de har hatt det sier de «fint» og at de er takknemlige for at de har sommerjobb. Det er vanskelig å hjelpe hvis man ikke vet hva ungdommene sliter med, sier hun.

En av historiene som kom frem var at den ene ungdommen hadde blitt utskjelt av en kokk den aller første arbeidsdagen. – Det oppmuntrer ikke akkurat til arbeidslyst, verken for voksne eller ungdommer, bemerker Stine.

Workshopen fikk ungdommene til å reflektere over hendelsene de hadde vært en del av, og var kjempefornøyde med det. – De fikk frem budskapet sitt uten at de måtte stå frem og utlevere seg selv, sier Stine.

Ved hjelp av fortellingene til de tre ungdommene har hun og resten av teamet lært mye om hvordan de opplevde å ha deltatt i programmet.

– Gjennom historiene til ungdommene har vi nå fått masse innsikt rundt hva vi må ha med til videreføringen av prosjektet, sier Stine.


2 svar til “Det som egentlig skjedde”