De verdifulle barnestemmene


– I mange tilfeller kan det å få uttrykke seg og bli lyttet til være avgjørende for at et barn som er utsatt for krenkelser, får beskyttelse og hjelp, forteller Grete Vandvik i Redd Barna.

Hun har vært ansatt i organisasjonen siden 2000 og er rådgiver i Redd Barnas Norgesprogram, hvor hun arbeider for at barn og unge i Norge skal bli lyttet til og ha mulighet til å påvirke saker som angår dem selv. Hun er dessuten opptatt av at Redd Barna som organisasjon skal være en god lytter i utførelsen av sitt eget arbeid. Alt dette jobber hun for gjennom politisk påvirkningsarbeid, kunnskapsutvikling i samarbeid med forskningsmiljøer, informasjonsarbeid og gjennomføring av konkrete prosjekter, da spesielt i samarbeid med barn og unge selv. – Jeg jobber særlig med å løfte fram stemmene til barn og unge i sårbare situasjoner, blant annet barn som er utsatt for vold og overgrep, barn som har flyktet til Norge og barn som vokser opp i fattige familier.

Verdifulle stemmer
Gretes største ønske er en verden hvor alle barn føler seg verdifulle og opplever at de har noe betydningsfullt å bidra med. – Jeg tror på at verden blir et bedre sted for både barn og voksne, når barn får slippe til med sitt engasjement, sin kunnskap, sine erfaringer og sine synspunkter, sier hun og utdyper.        – Når barna har mulighet til dette, kan det også være en døråpner for andre rettigheter, som retten til skolegang, retten til lek og fritid og retten til å ikke bli diskriminert. Det barn opparbeider seg av kunnskap og verktøy gjennom å medvirke, vil de kunne ta med seg videre i livet, uansett hvilken retning det tar.

Digitale fortellinger og eierskap
Det er viktig for de som arbeider med barns rettigheter at barna som medvirker får gjøre det på egne premisser. De må ha eierskap til sine erfaringer, historier og budskap. Digitale fortellinger som metode gir dette eierskapet, mener Grete. Dette fordi barna selv bestemmer hva og hvordan de vil dele. De har også muligheten til å gjøre det helt anonymt.

Hun ble kjent med digitale fortellinger da Redd barna arrangerte et digitalt fortellerverksted sammen med WWN, hvor ungdommer med erfaring fra barnevernet deltok. – For meg var møtet med Merete og Therese i WWN og møtet med digitale fortellinger som metode, som å treffe en gammel venn du ikke visste du kjente. Det traff meg rett i barnerettighetshjertet.

Etter dette første verkstedet har Redd Barna og WWN gjennomført ytterligere ett prosjekt, hvor de holdt digitale fortellerverksteder med unge og voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Det var et ledd i en kampanje mot seksuelle overgrep som het Jeg er her.

– Én av deltakerne uttrykte det slik: «Jeg ville hjelpe andre, så andre ikke skulle oppleve det samme. Jeg kan bruke min vonde fortid til noe godt.», forteller Grete.

Fremover har Grete lyst til å prøve ut digitale fortellinger med enda flere barn og unge, også yngre barn og grupper barn som sjelden blir hørt, kanskje fordi de uttrykker seg på en annen måte enn det voksne er vant til. – Jeg tror på at digitale fortellinger er en metode vi kan bruke for å løfte fram nettopp disse barnas stemmer, avslutter hun.