Helsesøsters rolle


Helsesøster er barnas bedriftssykepleier, sier Jarle Holseter i sin digitale fortelling. De er der for at barna våre skal ha en helseperson å snakke med også på skolen.

Marius 24 år

Marius forteller at da han kom på videregående skole og møtte en helsesøster som gikk i gangene på skolen daglig, med et stort smil og vennlig blikk, så turte han å gå til henne for å fortelle om den voldelige faren hans. Han opplevde at hun var trygg og at hun forstod han, og derfor bestemte han seg for å fortelle henne. Han gikk til henne på kontoret hennes.

Kvinne 36 år

Da kvinnen gikk fra barneskolen til ungdomskolen, som liten jente, varslet den ene læreren den andre. De måtte følge med på jenta. Den nye læreren involverte kjapt helsesøster. På mandager måtte jenta gå til helsesøster for å prate over lang tid, og til slutt var helsesøster sikker på at noe var galt.

Jarle 46 år

Jarle kommer fra foreningen Utsattmann, og en av hans kampsaker er at barna skal få et godt helsesøstertilbud. Selvom ikke historiene er svart/hvite, så er helsesøstre en viktig instans for barn å møte på skolen. En som kan se, lytte og spørre. Og handle.

[su_box title=»Bakgrunn»]Høsten 2015 har Redd Barna sammen med det lille selskapet World Wide Narrative, gjennomført seks workshops hvor 27 unge og voksne fra hele landet, som har vært utsatt for seksuelle overgrep mot barn, har laget digitale fortellinger. Digitale fortellinger er korte videoer med en muntlig fortelling som bærer historien, og bilder eller illustrasjoner som støtter det fortalte. Gjennom å lage slike digitale fortellinger får disse personene fortelle sine historier på sin egen måte. De eier sin egen historie og forteller oss hva som burde være annerledes. Dette er mennesker som har valgt å dele sine vonde erfaringer og sine kloke refleksjoner for å hjelpe barn som utsettes for overgrep i dag. Og vi har alle noe å lære av dem. Se dem, og del dem.[/su_box]