Å ta opp seksuelle overgrep i klasserommet


Seksualundervisning hører hjemme i klasserommet. Det gjør også temaet seksuelle overgrep, og gjerne i sammenheng med hva man kan gjøre hvis man utsettes for det. Det er ikke så lett å få lære et nytt ord på noe man blir utsatt for, at det ikke er greit, og samtidig ikke få vite hva man kan gjøre med det. Kan man snakke med noen? Kan man si fra til noen? Kan man gi et hemmelig tegn til læreren så de vet at de skal invitere deg til en prat?

Kvinne 33 år lærte om seksuelle overgrep i seksualundervisningen på skolen. Det var galt og det skulle ikke noen utsettes for. Hun ble glad og redd samtidig. Noen skulle se henne! Da timen var over satt hun igjen, opprevet og trist, for hun hadde ikke fått vite hva hun kunne gjøre med det.

Kvinne 33 år

Med ny lærer på starten av skoleåret, fikk jenta også høre om seksuelle overgrep. En modig lærer hadde hun fått som hadde avdekt at en jente i hennes tidligere klasse hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep. Endelig skulle noen se jenta, uten at hun trengte å få skylda for å ha sladra. Men heller ikke hun satt igjen med kunnskap om hva hun kunne gjøre for å stoppe overgrepet hun ble utsatt for.

Kvinne 26 år

Dette er situasjoner som kvinnene husker godt, hvor begge satt med gode og vonde følelser i håp om å bli sett. Og begge tenkte etterpå «Hva nå?»

[su_box title=»Bakgrunn»]Høsten 2015 har Redd Barna sammen med det lille selskapet World Wide Narrative, gjennomført seks workshops hvor 27 unge og voksne fra hele landet, som har vært utsatt for seksuelle overgrep mot barn, har laget digitale fortellinger. Digitale fortellinger er korte videoer med en muntlig fortelling som bærer historien, og bilder eller illustrasjoner som støtter det fortalte. Gjennom å lage slike digitale fortellinger får disse personene fortelle sine historier på sin egen måte. De eier sin egen historie og forteller oss hva som burde være annerledes. Dette er mennesker som har valgt å dele sine vonde erfaringer og sine kloke refleksjoner for å hjelpe barn som utsettes for overgrep i dag. Og vi har alle noe å lære av dem. Se dem, og del dem.[/su_box]