«Meldingene ble bare liggende på forrige sted vi bodde»


Angelica, 25 år |

Fra hun var fire år levde Angelica alene med stefaren sin. Hun ble utsatt for seksuelle overgrep, omskjæring, vold og tortur. Hver gang naboer meldte fra om husbråk, skolen reagerte eller barnevernet ble koblet inn, tok stefaren med seg Angelica og flyttet til en nye plass.

Det tok sju år før barnevernet og politiet kom og hun endelig ble reddet fra stefaren sin. Sju år måtte gå før Angelica kunne starte et nytt og fritt liv.

«Vær så snill og gjør en lovendring, slik at alle bekymringsmeldinger som meldes inn til kommunene blir sendt videre og at det blir en plikt å gjøre noe», ber Angelica om i denne digitale fortellingen.

,