«Jeg fant ingen tilhørighet»


Ungdomsfasen blir i en artikkel til Tidsskrift for Norsk Psykologiforening beskrevet som en adskillelsesprosess. I ungdomsalderen begynner man å oppsøke verden utenfor familielivet og «For det andre begynner ungdommen å kjempe mer med foreldrene og andre voksne om den egne selvstendighetens rettigheter og grenser. Mange dramaer oppstår i kjølvannet av disse endringsprosessene.» 

For Tamilini ble ungdomstiden en periode hvor hun endte opp med å ta et oppgjør med sin flerkulturelle bakgrunn. Hennes opplevelse av å vokse opp med én fot i familiens kultur og den andre foten i norsk kultur, gjorde at hun ikke følte skikkelig tilhørighet med noen av dem.

– Det å bli dratt mellom to helt forskjellige verdener tærer veldig på et barn. Når man er ungdom prøver man jo å finne sin tilhørighet. Kulturkonflikten i barndommen gjorde ungdomstiden min ekstra krevende.

Jeg måtte til slutt finne tilhørighet i det jeg selv ønsket.

– Fra å være den jenta som jattet med og gjorde alt alle sa, ble jeg til den jenta som visste hva jeg selv ønsket, og sto for det jeg sa og mente. Min biologiske familie har lært seg til å respektere mine valg, forteller Tamilini.

Etter hvert som hun ble eldre begynte hun å forstå hvorfor hun følte skam når det ble snakk om den tamilske kulturen. Foreldrenes kultur var ikke hennes. Hun var født i Norge og av den grunn tilhørte hun den norske kulturen, fant hun ut.

Den oppdagelsen var viktig. Selv om foreldrene stadig minnet henne på at hun ikke måtte glemme den tamilske kulturen og morsmålet sitt, stod hun nå bedre imot presset. – På et tidspunkt fikk jeg nok, forteller Tamilini.

– Motgangen jeg har opplevd har gjort meg sterkere. Så sterk at jeg står fast ved mine verdier, holdninger og meninger. Jeg er norsk. Det har jeg alltid vært.