Historiemangfold – hensikten bak digitale fortellerverksted


Ethvert menneske har utallige historier å fortelle. Alle livshistorier består av små og store øyeblikk, situasjoner, mennesker og relasjoner. Disse fragmentene i et liv kan i seg selv utgjøre viktige og isolerte historier – spesielt om de formidles innenfor et dramaturgisk rammeverk. Mangfoldet av historier er i så måte endeløst.

Når vi arrangerer et fortellerverksted handler det om å peke på historiepotensialet i deltakernes erfaringer, det handler om å hjelpe de med å finne sin fortellerstemme og om å la denne stemmen forme en historie som til sist skal resultere i en digital fortelling.

hvabrukesmetodentil

 

DIGITALE FORTELLINGER

En digital fortelling er det endelige produktet hver deltaker sitter igjen med etter et fortellerverksted.

Etter å ha skrevet historiene, leser deltakerne de inn i et videoredigeringsverktøy, før de legger egne bilder over lydopptaket. Bildene er relevante for historien, og gjør at de sitter igjen med en stillbildefilm til slutt.

 

Ofte er det klare målsetninger og ønsker rundt hva man vil oppnå med den spesifikke gruppen mennesker som er samlet på et digitalt verksted. Når vi arrangerer verksteder er tilfellet alltid at

noen vil lære mer om noe.

Det er viktig at deltakerne forstår hvorfor deres stemmer er verdifulle og hvorfor historiene deres burde bli hørt. For at de skal gjøre det, er det essensielt at konteksten gir mening for dem og at de forstår hva hensikten bak å arrangere verkstedet faktisk er.

I forbindelse med kampanjen JEG ER HER ba Redd Barna oss om å holde fortellerverksted for mennesker som har opplevd seksuelle overgrep. Målet med kampanjen var å spre kunnskap og mot blant voksne for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn. Kampanjens mål ble også verkstedets hensikt, og resultatet er mange sterke historier i digital form som er spredt rundt på sosiale medier og nettsidene til Redd Barna.

For å imøtekomme oppdragsgiver, fører vi alltid historiefortellingen i en retning som er relevant med tanke på hensikten til verkstedet. Dette gjør vi ved å lede deltakerne gjennom et nøye planlagt opplegg med utvalgte triggerspørsmål og oppfølging underveis.

Filosofien vår baserer seg i stor grad på at de digitale fortellingene skal generere økt innsikt omkring tema som fortrinnsvis berører barn og unge, og at ringvirkningene innebærer positive endringer for de involverte. Parallelt med dette håper vi at historiefortellingen bidrar til økt selvrefleksjon hos de som deler av seg selv og at verksted-opplevelsen også er nyttig for deltakerne på et individuelt plan.

Fortellerverksted

Ettersom vi ser verdien i alle uttalte historier, er det ikke alltid det er nødvendig at sluttresultatet er en digital fortelling. Dette er avhengig av hva som er målet med verkstedet, og i noen tilfeller er det mer interessant å skape historiene, framfor å ha noe digitalt å vise til i etterkant. Av den grunn holder vi også fortellerverksted hvor fokuset utelukkende ligger på skrivingen.


Ett svar til “Historiemangfold – hensikten bak digitale fortellerverksted”