Digital historiefortelling

korte videohistorier fortalt i jeg-person som er skrevet og satt sammen av personen som forteller. Fortellingene bruker tegninger, bilder eller video og en personlig stemme forteller historien.

Egner seg spesielt godt til å få frem anonymisert erfaringskompetanse, brukerhistorier, i undervisning og til å støtte noen i å utvikle sitt eget narrativ.

Hva vil du?